forsidebilde russisk.jpg

LÆR RUSSISK SPRÅK OG KULTUR MED MULTILINGO

Lær russisk på en måte som aldri har vært tilgjengelig før. 

Olga Voronchikhina sammen med ASK undervisning har utviklet et digitalt kurs i russisk med flere spennende videoforelesninger, quizer, lærerike og morsome oppgaver, animerte tekster og dialoger, lytteoppgaver og ekstraressurser som du kan bruke for å beherske russisk.  

Uansett om du er en nybegynner eller har studert russiskfør, vil dette kurset hjelpe deg å forstå både språket og den russiske kulturen på et helt annet nivå. 

Dette online-kurset har en strukturert tilnærming som vil hjelpe deg å oppnå de beste læringsresultatene. 

 • 124 motiverende videoforelesninger 

 • quizer og oppgaver med fasit knyttet til forelesningene 

 • følg din egen progresjon med selvevalieringsoppgaver etter hvert kapittel 


Dette kurset er en kombinasjon av over ti års erfaring med undervisning i russisk som andrespråk, den mest moderne teknologi og engasjerende pedagogikk. 

 

Hva skal du lære i russisk, nivå I og II ?

I løpet av kurset skal du blant flere igjennom følgende kompetansemål som tilsvarer nivå A1-A2 (delvis B1) av det felles europeiske rammeverket for språk

 

Lytteforståelse 

 • Jeg kan kjenne igjen vanlige ord og enkle uttrykk som angår meg selv, min familie og mine nære omgivelser når man snakker langsomt og tydelig.  

 • Jeg kan forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av umiddelbar personlig betydning (f.eks. svært enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, mitt nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv). Jeg kan oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger.

 • Jeg kan forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid. Jeg kan forstå hovedinnholdet i mange radio- og TV-programmer om aktuelle saker eller om emner som er av personlig eller faglig interesse for meg, når det snakkes relativt langsomt og tydelig.

Leseforståelse 

 • Jeg kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

 • Jeg kan lese svært korte, enkle tekster. Jeg kan finne spesifikke, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. Jeg kan forstå korte, enkle, personlige brev.

 • Jeg kan forstå tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet mitt. Jeg kan forstå personlige brev med beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker.

Muntlig kommunikasjon 

 • Jeg kan bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive stedet der jeg bor og mennesker jeg kjenner.

 • Jeg kan bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdanningsbakgrunn og min nåværende eller tidligere jobb.

 • Jeg kan gi en enkel, sammenhengende framstilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. Jeg kan kort forklare og begrunne mine meninger og planer. Jeg kan fortelle en historie eller gjenfortelle handlingen i en bok eller film og beskrive reaksjonene mine.

 • Jeg kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg å formulere meg. Jeg kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner.

 • Jeg kan delta i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. Jeg kan bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående.

Skriftlig produksjon 

 • Jeg kan skrive et enkelt postkort, f.eks. et julekort. Jeg kan fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

 • Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et svært enkelt personlig brev, f.eks. et takkebrev.

 • Jeg kan skrive en enkel og sammenhengende tekst om dagligdagse emner eller om emner som berører meg personlig. Jeg kan skrive personlige brev og beskrive opplevelser og inntrykk.

 

Videoforelesningene og oppgavene i ASK er et perfekt tillegg til pensum i Russisk, nivå I og II, men ikke minst kan brukes som et selvstendig kurs for å lære deg russisk helt på egenhånd. Vårt mål er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig og muntlig eksamen.   

 

124 motiverende videoforelesninger

oppgaver med fasit, quiz og ekstraressurser